Minden nagy teljesítmény mögött ott áll egy kiváló tanár

Idén tizenhetedik alkalommal adták át a Rátz Tanár Úr Életműdíjat, amelyet ez alkalommal nyolc kiváló pedagógusnak ítéltek, akik pályájuk során országszerte számos tehetséges diák fejlődésére és későbbi szakmai karrierjére voltak meghatározó hatással. A díjazottak ahhoz a 120 tanárhoz csatlakoznak, akik az elmúlt 16 évben kapták meg az Ericsson Magyarország, a Graphisoft SE és a Richter Gedeon Nyrt. által alapított elismerést. A Rátz Tanár Úr Életműdíjat az iskolák 5-12. évfolyamain matematikát, fizikát, biológiát vagy kémiát tanító tanároknak ítélik oda, akik tantárgyaik népszerűsítésében és a tehetséggondozás területén maradandót alkottak. A díjakat a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében rendezett ünnepségen adták át.

A díj célja, hogy hozzájáruljon a tanári munka erkölcsi és anyagi elismeréséhez, egyben példát mutasson a gazdasági szereplőknek, hogy lehetőségeikhez mérten támogassák az oktatást, mert az igazi befektetés a magyar gazdaság számára a tudásban rejlik.
 
A Rátz Tanár Úr Életműdíjban részesült szakemberek az ország különböző pontjain található, különböző adottságokkal, lehetőségekkel rendelkező iskolákban tanítanak. Életművükben azonban közös, hogy a reáltantárgyak oktatási színvonalának emeléséért dolgoznak, diákjaik sikeresen szerepelnek országos tudományos versenyeken és az oktatás mellett gyakran tankönyvek, szakmai folyóiratok szerzői. A tehetséggondozás mellett törekednek a természettudományos tudást nem csak a legjobbakkal, hanem valamennyi diákjukkal elsajátíttatni és széles látókörrel rendelkező felnőtteket nevelni.
 
A díjat 2000-ben alapította a természettudományos oktatás támogatásában elkötelezett három vállalat, az Ericsson Magyarország, a Graphisoft SE és a Richter Gedeon Nyrt. A díj a XX. század egyik legnagyobb tanáregyéniségének, a Fasori Evangélikus Gimnázium matematika-fizika tanárának, Rátz Lászlónak is emléket állít. Rátz tanár úr számos világhírű tudóst - többek között Neumann Jánost, Wigner Jenőt és Harsányi Jánost - indított el a pályáján.
A díjat a három vállalat által alapított Alapítvány a Magyar Természettudományos Oktatásért kuratóriuma ítéli oda azzal a mottóval, "Hogy ne csak a világhírű tudósok, hanem tanáraik nevét is megismerjük...". Az idei díjazottak diákjai vezető egyetemeken és vállalatoknál dolgoznak, vannak köztük egyetemi tanárok, tanszékvezetők és akadémikusok is. Az elmúlt 17 év során összesen 128 kiváló pedagógus részesült az életműdíjban. Az alapítók jóvoltából az Alapítvány eddig 150,4 millió forint értékű pénzjutalommal járult hozzá a tanárok megbecsülésének növeléséhez.
 
A díjátadó napján avatják fel az Aquincumi Technológiai Intézetben Rátz tanár úr első szobrát Magyarországon. Az intézmény, amely informatikát tanít a legjobb amerikai egyetemekről érkező diákoknak, Rátz László ikonikus tanáralakját választotta példaképül. A bronz mellszobor Tóth Ernő szobrász alkotása.
 
 
A Rátz Tanár Úr Életműdíjban 2017-ben az alábbi tanárok részesültek:
 
 
Matematika
Dr. Mezei István †: 1969-től 2017-ig az ELTE TTK Analízis Tanszékén dolgozott tanársegédként, majd adjunktusként. Egyetemi állása mellett 1987-től 2017-ig az Óbudai Árpád Gimnázium óraadó tanára volt. Rendszeresen foglalkozott a speciális figyelmet igénylő, így a kiemelkedően tehetséges tanulókkal is. Sok diákja jutott be a nemzetközi diákolimpia, az OKTV és a különböző országos versenyek döntőibe. Ugyanekkor senkit nem hagyott az "út szélén", mindig törekedett arra, hogy a nehezebben haladókat egyéni módszerekkel zárkóztassa fel a közösséghez.
 
Egyed László: 1987-ben végzett a szegedi József Attila Tudományegyetem matematika-fizika tanári szakán. 1988 augusztusától a bajai III. Béla Gimnázium matematika és fizika szakos tanára, 1994-től a matematikai munkaközösség vezetője. Munkáját az elhivatottság, a diákok tisztelete és szeretete, valamint kivételes szakmai igényesség jellemzi. Tanítását sodró lendülettel, színes előadásokkal fűszerezve végzi.
 
Fizika
Dr. Piláth Károly: 1979-ben kémia-fizika, 2005-ben informatika szakos középiskolai tanári oklevelet szerzett. Kezdetben fejlesztőmérnökként dolgozott, ekkor fejlesztette ki azt az oszcilloszkópot, amelynek kijelzője egy közönséges televízió volt, így azt egy teljes osztály jól láthatta. Tanárként 1997-től a budapesti Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnáziumban fizikát és informatikát tanított. 2005-től az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnáziumban oktat.
 
Mester András: matematika-fizika szakos középiskolai tanár. Középiskolai tanárként Miskolcon a Zrínyi Ilona Gimnáziumban (1978-1982), a Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskolában (1988-1992) és a Diósgyőri Gimnáziumban (1992-2015) tevékenykedett, illetve 2002-2011 között Miskolcon a Városi Pedagógiai Intézet fizika szaktanácsadója volt. 2015 decembere óta nyugállományban van. Pályája során olyan középiskolákban tanított, ahol a versenyeredményekben megmutatkozó fizikatanításra kevés esély volt, így inkább a gyakorlatcentrikus oktatásra és az innovációra koncentrált.
 
Kémia
Dancsó Éva: az egyetem elvégzését követően vegyipari kutatóként kezdte pályafutását, majd közel 10 év után a tanári hivatás felé fordult. Közel 18 évig a budapesti Eötvös József Gimnázium tanára volt. Szabadidejét önzetlenül felhasználva szakköri tevékenységeken keresztül igyekezett diákjai tehetségét kibontakoztatni. A labormunkán kívül sok olyan érdekes témakörrel ismertette meg tanítványait, amelyek túlmutatnak a középiskolai tananyagon. Látványos kísérletekkel keltette fel diákjai érdeklődését, hogy a kémia tantárgy mindenkinek élővé és érdekessé váljon.
 
Dr. Antal-Szalmás Lajosné: nyugalmazott kémiatanár, a Kossuth Lajos Tudományegyetem Gyakorló Gimnáziuma kémiatanára, majd vezetőtanára volt közel harminc esztendeig. Nyugállományba vonulását követően a Református Gimnáziumban óraadóként tevékenykedett. Tehetséggondozói tevékenysége mintaértékű és kimagasló. Több tanítványa is előkelő helyezést ért el az országos tanulmányi versenyeken. Minden évben volt országos döntős tanulója az Irinyi János Középiskolai Kémiaversenyen is. Diákjai a KÖKÉL-ben közölt feladatok rendszeres beküldői és kiemelkedő megoldói voltak.
 
Biológia
Gál Béla: egyetemi tanulmányait Szegeden, a József Attila Tudományegyetemen végezte, ahol biológia-kémia szakos tanári diplomát szerzett. 1982 óta a szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium kémia-biológia szakos tanára, majd 2005 óta igazgatója is. Kidolgozója és alapítója, valamint sokáig meghatározó tanára volt az országosan egyedülálló biofizika tagozatnak. Tehetséggondozó tankönyvsorozatot írt, amely mára klasszikus és minden felvételiző számára megkerülhetetlen művé vált. A méltán gyors sikert arató tankönyveket azóta feladatgyűjteménnyel is kiegészítette.
 
Zátonyi Szilárd: 1989-ben kezdett tanítani - mostani nevén - a győri Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumában. Munkájára mindig igényes, precíz pedagógus, aki mindazon tehetségnek birtokában van, ami a szaktanárt igazi pedagógussá teszi. A tananyag tanításán túl diákjai szemléletének, világképének formálásában aktívan részt vállal. Nézete szerint a kötelező megtanulása után fontos az élmény és a megfigyelés együttes hatása.
 
Alapítvány a Magyar Természettudományos Oktatásért, 2017. November 29.

Kommentek